Caravana Viitorului

„CARAVANA VIITORULUI” – program de informare și conștientizare a copiilor şi adulţilor cu privire la protejarea mediului înconjurător prin colectarea selectivă a deșeurilor menajere, depistarea şi lichidarea gunoiştilor neautorizate, precum și despre impactul negativ pe care îl exercită aceste deșeuri.

 Program desfăşurat de către Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă, în parteneriat cu Gas Natural Fenosa Moldova.

 Scopul programului este realizarea unei campanii de informare și conștientizare a populației, îndeosebi a tinerilor, cu privire la importanța unei educații corespunzătoare referitor la colectarea selectiva a deșeurilor menajere și la impactul pe care îl poate avea asupra sănătății necunoașterea unor reguli de bază privind protecția mediului, inclusiv pericolul utilizării foilor de azbest (ardezie).

Obiectivele programului:

§  Conștientizarea populației asupra pericolelor pe care le reprezintă deșeurile pentru mediul natural și pentru sănătatea locuitorilor;

§  Educarea copiilor şi adulţilor în vederea colectării și reciclării deșeurilor;

§  Implicarea populației în acțiuni de igienizare ce se vor desfășura în localitățile incluse în proiect.

Grupuri ţintă, beneficiari

Primul grup țintă îl reprezintă tinerii, urmărindu-se educarea și responsabilizarea acestora în scopul păstrării unui mediu înconjurător curat și sănătos.

Al doilea grup țintă îl reprezintă populația adultă și autoritățile locale, proiectul urmărind sensibilizarea acestora cu privire la condițiile actuale de mediu și stimularea lor în scopul rezolvării problemelor existente.

                                                                  

Activităţi:

Galerie foto