Despre ONG

Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă(AFPMDD) reprezintă o organizaţie republicană, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, care îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul R. Moldova, este înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 3549 din 22 martie 2006

 Misiunea AFPMDD: Promovarea proceselor democratice şi a valorilor europene, promovarea proceselor de dezvoltare durabilă în sfera socială, economică şi de protecţie a mediului, şi utilizarea durabilă a resurselor naturale la nivel local, naţional şi regional prin prestarea serviciilor de informare, instruire şi consultanţă, participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor şi implicarea cât mai activă a femeilor în activităţi de protecţie a mediului.

 Viziunea AFPMDD: O societate civilă activă, bazată pe valori şi standarde europene; un mediu curat pentru fiecare cetăţean; o Moldovă prosperă, cu apă de calitate, cu multe păduri, cu oameni sănătoşi şi educaţi.

 Domeniile prioritare AFPMDD: Educaţia ecologică; mediu şi sănătate; gestionarea resurselor acvatice; implicarea femeilor în gestionarea resurselor naturale; dezvoltarea turismului rural; biodiversitate; consolidarea capacităţilor societăţii civile de mediu; dezvoltarea durabilă; guvernare locală.

Galerie foto