Proiectul „Elaborarea Planului Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca”

Proiectul Elaborarea Planului Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca este implementat de către Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD), în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”. Gestionar al Programului de Suport (granturi) este Agenția “Apele Moldovei”.

Scopul proiectului este Îmbunătățirea stării ecologice a resurselor de apă din Bazinul Hidrografic al râului Camenca, afluent al râului Prut

Obiectivele proiectului:

O.1. Elaborarea și dezvoltarea Planului Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic al râului Camenca conform Directivei-cadru privind apa a UE ca parte integrantă a Planului de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut (PGBH).

O.2. Crearea și dezvoltarea Comitetului subbazinal al râului Camenca, inclusiv afluenții săi;

O.3. Cooperarea bazinală consolidată în reabilitarea ecologică a BH și în gestionarea resurselor de apă. Creșterea conștientizării populației despre importanţa protecției râurilor și bazinelor hidrografice.

Activităţile proiectului:

Ø GA.1. Asigurarea unui bun management si a unei bune coordonări a proiectului;

1.1. Întruniri de planificare, elaborare, monitorizare, evaluare, etc

1.2. Crearea Comitetului subbazinal Camenca, dezvoltarea Comitetului; Organizarea și desfășurarea a cel puțin 4 ședințe ale Comitetului subbazinal

1.3. Elaborarea regulamentului de funcționare și a planului de activitate a Comitetului

Ø GA.2. Elaborarea Planului Integrat de Gestionare al BH Camenca, inclusiv afluenţii;

2.1. Colectarea informației, deplasări în teren, prelevarea de probe, etc elaborarea documentului

2.2. Desfășurarea consultărilor publice cu privire la PIG BH Camenca

2.3. Elaborarea rezumatului Planului și traducerea în limba engleza;

2.4. Editarea Planului și a rezumatului

Ø GA.3. Implementarea iniţiativelor de mobilizare și dezvoltare locală: reabilitarea izvoarelor care alimentează râuleţul Glodeanca, afluent al râului Camenca, plantarea a 4 ha de fâşii de protecţie a râului şi amenajarea unui popas turistic.

3.1. Decolmatarea și amenajarea a 3 izvoare care alimentează râulețul Glodeanca;

3.2. Amenajarea a unui popas ecoturistic;

3.3. Plantarea a unei suprafețe de 4ha de fâșie riverană a râului Glodeanca;

Ø GA.4. Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor şi comunităţilor riverane pentru reabilitarea şi protejarea râului Camenca;

4.1.Organizarea a 4 întruniri cu APL, utilizatorii de apă, profesori, persoane interesate din BH Camenca

4.2. Organizarea unei întruniri de totalizare a activităților

Ø GA.5. Activități de informare şi mediatizare a proiectului.

5.1. Emisiuni radio, TV

5.2. Pagina web si rețele de socializare

Rezultate:

Ø  Planul BH Camenca elaborat.

Ø  Comitetul subbazinal Camenca creat.

Ø  Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului subbazinal creat;

Ø  Conștientizarea de către populația și APL a importanței ocrotirii și îngrijirii râurilor mici și a resurselor de apă, a valorii monumentelor naturii și ariilor protejate.

Ø  Amenajarea izvoarelor r. Glodeanca, plantarea a 4ha de fâșii riverane.

Îmbunătățirea calității mediului în zonă și în primul rând a stării actuale a râurilor mici.

Pagina 2 din 2

Galerie foto