Întrunire de totalizare „Bazinul Hidrografic Camenca, prezent și viitor”

Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă(AFPMDD) în parteneriat cu Comitetul de sub-bazin hidrografic Camenca, azi, la 27 martie 2019, la Glodeni, a desfășurat întrunirea de totalizare a activităților desfășurate în cadrul proiectului „Elaborarea planului integrat de gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca”, implementat de către Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă, în baza programului de granturi din cadrul proiectului SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (Faza 01), gestionat de către Agenția “Apele Moldovei”.

Acest proiect promovează implicarea comunităţilor la ameliorarea stării ecologice a BH Camenca şi gestionarea adecvată a resurselor acvatice prin: elaborarea Planului Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic (PIGBH) Camenca, inclusiv a afluenților Căldărușa, Glodeanca și Șovățul Mic, în conformitate cu gestionarea pe principiile managementului integrat al resurselor de apă (MIRA), cu prevederile Directivei Cadru a Apei (DCA) a UE și cu Acordul de Asociere la Uniunea Europeană; Crearea Comitetului de sub-bazin hidrografic Camenca, elaborarea regulamentului de funcționare a Comitetului; Schimbarea comportamentul comunităţilor riverane faţă de râul Camenca, și afluenții săi, și începutul unei responsabilităţi colective a populației localităţilor din BH al râului față de resursele acvatice, faţă de natură, față de mediul înconjurător din ecosistemul lor, cunoașterea valorii patrimoniului natural şi cultural din arealul localităţii lor, modul de conservare şi valorificare a landşafturilor, a rezervaţiilor peisagistice, monumentelor naturii etc.

Întrunirea a fost organizată cu scopul de a prezenta importanţa funcționării Comitetului de sub-bazin hidrografic Camenca. Vor fi prezentate rezultatele activităților și planul de acțiuni pentru perioada imediat următoare, etc. La întrunire sa aprobat Planul de acțiuni privind implementarea Planului de gestionare a resurselor de apă din cadrul bazinului hidrografic Camenca (2019 – 2023).

513 Vizualizări

Galerie foto