Autoritățile Publice Locale și agenții economici din BH Camenca vor să creeze perdele forestiere

Comitetul de sub-bazin hidrografic Camenca și secretariatul tehnic au desfășurat o întrunire a primarilor și agenților economici din BH Camenca cu reprezentanții UCIP-IFAD (Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD). Participanții au discutat despre posibilități de aplicare la programele IFAD, au fost informați despre condițiile de participare la concursul de granturi pentru crearea sau reabilitarea perdelelor de protecție. Speram sa fie beneficiari de grant din această regiune. Mulțumim tuturor pentru participare. Mulțumim Consiliului Raional Glodeni pentru găzduirea evenimentului.

325 Vizualizări

Galerie foto