Promovarea educației ecologice prin implicarea tinerilor în monitorizarea biodiversității Rezervației Plaiul Fagului

Titlul proiectului:
“Promovarea educației ecologice prin implicarea tinerilor în monitorizarea biodiversității Rezervației Plaiul Fagului” 

Coordonator de proiect:
Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă

Parteneri de proiect:
Peipsi Center for Transboundary Cooperation
Agenția Moldsilva
– Rezervația Naturală “Plaiul Fagului”
– Mișcarea Ecologistă din Moldova
– Revista Natura

Beneficiari: Instituțiile de învățămînt din localitățile adiacente Rezervației ”Plaiul Fagului” – Liceul Teoretic ,,Grigore Vieru” din s. Valcinet, r-l Calarasi; Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din s. Sipoteni, r-l Călăraşi; Gimnaziul din s. Rădenii Vechi, r-l Ungheni; Gimnaziul din s. Bumbăta, r-l Ungheni; Liceul Teoretic Mileşti, r-l Nisporeni; Gimnaziul din s. Bahmut, r-l Călăraşi; Gimnaziul din s. Cornești, r-l Ungheni; Gimnaziul din s. Temeleuți, r-l Călărași

Durata proiectului:
August 2013 – Iulie 2014 (12 luni)

Finanțatori:
Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei
Fondul Ecologic Național

Scopul proiectului:
Scopul proiectului este monitorizarea biodiversităţii din rezervaţia naturală „Plaiul Fagului” cu participarea tinerilor din localităţile limitrofe rezervaţiei şi conştientizarea publicului cu privire la valoarea ei.

Obiectivele proiectului:
1. Desfăşurarea unei campanii de monitorizare a biodiversităţii cu implicarea tinerilor din localităţile limitrofe rezervaţiei “Plaiul Fagului”; Crearea unei reţele de comunicare a şcolilor limitrofe rezervaţiei “Plaiul Fagului”; Organizarea cluburilor ecologice în aceste şcoli;
2. Creșterea nivelului de informare, educare şi conștientizare a populației locale, inclusiv a tinerilor cu privire la implementarea obiectivelor de mediu in vederea protejării naturii si dezvoltării durabile, ca model rezervația „Plaiul Fagului”;
3. Editarea materialelor educativ-instructive: realizarea unei broșuri ilustrate cuprinzând specii de plante si animale din Rezervația “Plaiul Fagului” aflate in diferite stadii de periclitare; editarea unui ghid de bune practici privind inventarierea participativă a biodiversității forestiere, etc.;
4. Promovarea valorii pe care o reprezintă monumentele naturale din R. Moldova prin mijloacele mass-media, în scopul înscrierilor în circuitul European şi mondial de valori din această categorie.

Activitățile proiectului:

Pagina 1 din 2

Galerie foto