„AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale”
„AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale”

Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă, în parteneriat cu Consiliul Raional Glodeni, Direcţia Agricultură şi Industrie Alimentară și Direcţia Învățământ,Tineret şi Sport Glodeni, implementează proiectul „AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale”, finanţat din Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD.

Scopul: Este de a contribui la: promovarea practicilor de gestionare a terenurilor agricole, a resurselor naturale şi a resurselor acvatice; promovarea bunelor practici prietenoase mediului, inclusiv a conservării peisajului terestru; adaptarea şi atenuarea efectelor schimbărilor climatice în localităţile din Bazinul Hidrografic Camenca.

Obiectivele proiectului:

O.1: Promovarea principiilor agroecologiei, a creării landşafturilor silvice la nivel de Bazin Hidrografic Camenca prin consolidarea capacităților fermierilor, utilizatorilor de resurse acvatice, a tinerilor și a femeilor, în vederea adaptării şi atenuării schimbărilor climatice (utilizarea și păstrarea îngrășămintelor, economisirea apei, adaptarea la secetă, plantarea fâşiilor forestiere, a fâşiilor riverane, etc).

O.2: Cooperarea bazinală consolidată a comunităţilor pentru reabilitarea ecologică a BH Camenca în vederea promovării agroecologiei, a principiilor conservării peisajului terestru și a gestionării corecte a resurselor de apă.

O.3: Creșterea gradului de conștientizare și informare a comunității locale precum și a autorităților privind promovarea şi aplicarea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor ecologice, aplicarea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra producţiei agricole, gestionarea corectă a resurselor acvatice și necesitatea conservării peisajului terestru.

Activităţile proiectului

G.A.1. Activități ce ţin de promovarea principiilor agroecologiei la nivel de Bazin Hidrografic Camenca.

G.A.2. Activităţi ce ţin de cooperarea bazinală consolidată pentru reabilitarea ecologică a BH Camenca.

G.A.3. Activităţi ce ţin de creșterea gradului de conștientizare și informare a comunității locale precum și a autorităților privind promovarea şi aplicarea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului,etc.

Rezultate:

  • Informarea fermierilor mici şi mijlocii, a populației cu privire la practicarea agroecologiei; Promovarea aplicării metodelor alternative;
  • Instruirea și implicarea tinerilor participanţi activităţi de creare a compostului din deşeuri biodiegradabile (vegetale, managere, etc) și crearea câmpurilor demonstrative;
  • Reabilitarea parțială a afluentului Glodeanca prin realizarea alternativelor de dezvoltare economică durabilă pentru comunităţi, prin promovarea şi realizarea de activităţi generatoare de venituri pentru acestea, pe baza utilizării durabile a resurselor naturale;
  • Mobilizarea comunităţilor în implementarea iniţiativelor de dezvoltare locală;

Gradul de vizibilitate a importanţei practicării și dezvoltării agroecologiei, a necesității conservării peisajului terestru şi buna gospodărire a resurselor acvatice şi a deşeurilor biodegradabile în contextul dezvoltării durabile a comunităților rurale

 

Beneficiari:

Instituţiile de învăţământ situate în bazinele râuleţelor Glodeanca şi Căldăruşa, afluenţi ai râului Camenca , II “Anastasia Colibaba”, APL din aceste localităţi Comitetul de sub-bazin hidrografic Camenca

 

ACTIVITĂȚI:

Galerie foto