Programul de educație de mediu cu genericul „Scoli pentru un viitor verde”

În cadrul proiectului AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale, realizat de către Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă, finanţat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), din Programul de Granturi Mici, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), vom desfăşura programul educațional cu genericul „Scoli pentru un viitor verde”, sub formă de concurs, în şcolile din localităţile situate în Bazinul Hidrografic Camenca.

Scopul programului este de a implica tânăra generație în dezvoltarea unei societăţi durabile din punct de vedere ecologic şi transmiterea mesajului către populație printr-o comunicare creativă privind stoparea şi adaptarea la schimbările climatice.

Perioada de implementare: Programul cu tinerii va dura 6 luni, decembrie 2019 – mai 2020

Cine se implică Profesori și tineri din 9 școli din localitățile situate pe cursul râurilor Glodeanca și Căldărușa, afluenții râului Camenca (din satele: Malinovscoe, raionul Râșcani, Cajba, Dușmani, Hâjdieni, Ciuciulea, Viișoara din raionul Glodeni, or Glodeni (2 scoli) și satul Chetriș, raionul Fălești).

Selectarea participanților: Vom selecta tineri pasionați de natură din aceste școli.

Activităţi:

Tinerii vor fi implicaţi în desfășurarea activităților practice în aer liber în domeniul protecției mediului, a producerii compostului din deşeuri biodegradabile, în participarea la activități practice de educație ecologică și grădinărit, în activități de economisire a energiei electrice.

În fiecare școală va fi creată o instalație pentru compostarea deșeurilor vegetale, din materiale naturale. Propunem ca acest compost să fie utilizat pentru grădinile școlilor la plantarea florilor, zarzavaturilor sau altor plante. Dacă şcolile nu au teren pentru grădinărit acest compost îl putem propune persoanelor fizice sau altor agenţi economici. Împreună cu tinerii vom distribui informaţia despre beneficiile compostării deşeurilor biodegradabile populaţiei din localităţile implicate în proiect, dar şi din regiune.

Fiecare participant la acest program va avea o sarcină concretă: împreună cu profesorul coordonator vom desemna: un “responsabil energetic” care va urmări economia de energie în sala de clasă; alt responsabil va controla starea computerelor pentru ca acestea să nu rămână conectate nejustificat; administratorul financiar al şcolii va centraliza facturile pe anul şcolar precedent si actual pentru a documenta economia de energie realizată; cineva va supraveghea procesul de economisire a energiei pe coridoare, etc. La fel vom identifica un elev sa fie responsabil de instalaţia de compost şi de procesul de compostare, un elev responsabil de amenajarea curţii şcolii şi de plantare, etc. La finalul programului vom face o evaluare și vom afla cine a economisit mai bine energia, cine a creat cea mai ingenioasă instalaţie de compost din materiale naturale, cine a amenajat cel mai creativ curtea şi grădina şcolii, cine a convins cel mai mulţi locuitori ai satului să nu ardă deşeurile biodegradabile, etc.

Pe parcursul acestor luni tinerii vor face notițe, fotografii, filmulețe și le vor transmite la adresa AFPMDD pentru a le plasa pe pagina web a AFPMDD și pe pagina de FB a proiectului. La sfârșitul proiectului vom organiza un concurs și cea mai ingenioasă instalație de compost (și compostul obținut), cea mai amenajată și îngrijită grădină, cea mai econoamă echipă vor fi premiate.

În cadrul programului educațional tinerii vor participa la chestionarea populaţiei, îndeosebi a fermierilor mici şi mijlocii cu privire la: utilizarea îngrăşămintelor şi a impactului asupra sănătăţii, la folosirea compostului, etc.; În chestionar va fi inclus, de exemplu: suprafaţa pe care o are, ce culturi cultivă, ce îngrăşăminte folosesc (ecologice sau chimice), dacă folosesc compostul sau pregătesc compost, unde realizează produsele, piedicile la realizare, dacă consumă produsele de pe câmpurile lor, etc. Dacă sunt disponibili să composteze deşeurile organice şi vegetale în gospodării. Chestionarea va fi efectuată toamna şi primăvara pentru a evalua interesul populaţiei faţă de COMPOST.

La sfârșitul proiectului vom evalua munca tinerilor şi primele trei din cele mai ingenioase instalații de compost, cea mai amenajată și îngrijită grădină, cea mai econoamă echipă, etc vor fi premiate. Aceste premii vor fi înmânate în timpul desfăşurării Zilei Internaţionale a Mediului.

Gimnaziul Cajba

 

Gimnaziul Chetriș

Activități gimnaziul Chetriș

Întruniri cu tinerii pasionați de NATURA din Gimnaziul Chetris

1499 Vizualizări

Galerie foto