“CIVIC - Cetăţeni Implicaţi în Viaţa Întregii Comunităţi”

O populație informată este o populație sănătoasă !

Acest proiect este realizat de către AFPMDD cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

 Scopul general al proiectului este mobilizarea cetăţenilor din comuna Bahmut, r-l Călărași la identificarea, analiza şi soluţionarea problemelor comunităţii

 

 Obiectivele Proiectului

 

1. Abilitarea comunei Bahmut din r-l Călăraşi în domeniile asigurării participării active a populației la procesul de planificare, implementare şi monitorizare a dezvoltării locale, precum şi în scopul sporirii accesului la servicii de calitate şi la infrastructura îmbunătăţită la nivel comunitar.

2. Creşterea capacităţii actorilor locali din comuna Bahmut r-l Călăraşi pentru a realiza planificarea bazată pe drepturi şi egalitatea de gen, bugetarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea iniţiativelor de dezvoltare

3. Implementarea iniţiativelor de mobilizare de mobilizarea și dezvoltarea locală;

4. Elaborarea strategiei de dezvoltarea durabilă a localității și planificare comunitară în comuna Bahmut, raionul Călărași.

5. Activități de informare şi mediatizare a proiectului.

Rezultate

- Crearea Grupului de Inițiativă Cetățenească (GIC);

- Participarea populației la promovarea normelor și a valorilor democrației participative;

- Elaborarea strategiei pentru perioada 2016 –2026;

- Elaborarea planului de acţiune pentru perioada 2016 -2018;

- Dotarea cu utilaje a terenului de joacă a grădiniței de copii;

- Salubrizarea râulețului împreună cu APL;

 

- Promovarea activităților.

Activitățile proiectului:

Galerie foto