Întruniri cu utilizatorii de apă, APL, ONG-uri, persoane interesate din localitățile situate în BH Camenca din raionul Fălești

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă(AFPMDD) în parteneriat cu Consiliul Raional Făleşti şi Comitetul de sub-bazin hidrografic Camenca desfăşoară întruniri cu utilizatorii de resurse acvatice din BH Camenca la care au participat deținători de bazine acvatice, reprezentanţi ai întreprinderilor municipale a utilizatorilor de apă, ai Inspecţiei pentru Protecţia Mediului, ai ONG-urilor din raionul Fălești, la care sunt prezentate activitățile implementate și rezultatele obținute în cadrul proiectului, Planul de gestionarea a BH Camenca și Programul de măsuri propus pentru perioada 2019-2024, analiza economică a utilizării resurselor de apă din BH Camenca, Gestionarea bazinelor acvatice.


 

Domnul Iurie Bejan, doctor in geografie, expert în cadrul proiectului, a prezentat documentul elaborat Planul Integrat de Gestionare a BH Camenca, despre problemele cu care se confruntă comunitățile din această regiune și Programul de Măsuri propus în cadrul în cadrul PIG BH Camenca pentru perioada 2019-2024, etc.

 Domnul Pertu Bacal, doctor in geografie, expert în cadrul proiectului, a prezentat analiza economică a utilizării resurselor de apă din BH Camenca, despre lipsa unui sistem informațional centralizat în domeniul rezervelor și consumului de apă, prezența datelor diferite la autoritățile competente, etc.

 Reprezentantul Agenţiei “Apele Moldovei”, doamna Rodica Sîrbu, ne vorbit despre Resursele de apă disponibile, Principalele surse de apă, Cadrul legal în domeniul apei, HG 977 din 16 august 2016 cu privire la aprobarea Regulament-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, Hotărârea Guvernului nr. 1202 din 08.11.2001 Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor de apă, Consecințele barării cursurilor de apă, despre Probleme ecologice acute.

 Din partea participanților am primit multe întrebări, pe care le-am discutat şi am obţinut un feedback pentru, a vedea care sunt necesităţile practice ale persoanelor interesate de gestionarea resurselor acvatice.

Ioana Bobînă, președinte AFPMDD

Întrunirile sunt organizate în cadrul proiectului „Elaborarea planului integrat de gestionare a BH Camenca” implementat în baza programului de granturi din cadrul proiectului SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (Faza 01), gestionat de către Agenția “Apele Moldovei”.

 

1520 Vizualizări

Galerie foto