„Implementarea programului de măsuri din Planul de Gestionare a BH Camenca”
„Implementarea programului de măsuri din Planul de Gestionare a BH Camenca”

Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD) implementează proiectul Implementarea programului de măsuri din Planul de Gestionare a BH Camenca”, cu suportul programului de granturi oferite ONG-urilor întru susținerea comitetelor sub-bazinale din Republica Moldova din cadrul proiectului SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”. Gestionar al Programului de Suport (granturi) este Agenția Apele Moldovei”.

Partener de proiect: Asociaţia Obştească “Terra-Gold”din Glodeni , Comitetul de sub-bazin hidrografic Camenca

Durata: 9 luni ( octombrie 2019 – iulie 2020)

Scopul: Este de a contribui la îmbunătățirea stării ecologice și a calității resurselor de apă din bazinul hidrografic Camenca.

Obiectivele proiectului:

O.1. Creşterea capacităților membrilor secretariatului comitetului de sub-bazin hidrografic Camenca.

O.2. De a contribui la reducerea poluării din surse punctiforme a BH Camenca;

O.3. De a contribui la conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor de apă freatică care alimentează reţeaua hidrografică a Bazinului Hidrografic Camenca;

O.3. Cooperarea bazinală consolidată în reabilitarea ecologică și gestionarea resurselor de apă a BHC.

O.4. Creșterea conștientizării populației privind protecția râurilor și a bazinelor hidrografice.

Activităţile proiectului

GA.1. Susţinerea funcţionalităţii Comitetului de sub-bazin hidrografic Camenca și a secretariatului tehnic a Comitetului;

GA.2. Organizarea și desfășurarea a 2 expediții: - Inventarierea și cartarea surselor de poluare a cursurilor de apă și Inventarierea și cartarea izvoarelor care alimentează cu apă râurile mici din cadrul BH Camenca;

GA.3. Implementarea iniţiativelor de mobilizare de mobilizarea și dezvoltarea locală: identificarea a 3 ha terenuri din zona de protecție a corpurilor de apă pentru împădurire și plantarea a acestor 3 ha; implementarea a 6 proiecte/acţiuni ale tinerilor din școlile din localitățile situate pe cursul râurilor din BH Camenca;

GA.4. Activități de informare şi mediatizarea proiectului.

Rezultate:

Secretariatul tehnic şi Comitetul de sub-bazin hidrografic Camenca funcţional și dezvoltat;

Sursele de poluare punctiforme de pe cursurile de apă din BH Camenca identificate şi cartate, soluţii propuse pentru ameliorarea situaţiei;

Sursele de alimentare a rețelei hidrografice Camenca, izvoarele inventariate şi cartate;

Iniţiative de mobilizare și dezvoltare locală implementate:3 ha de terenuri din zona de protecție a corpurilor de apă împădurite şi îngrijite şi 3 proiecte/acțiuni ale tinerilor implementate;

Conștientizarea de către populație a importanței ocrotirii și îngrijirii râurilor mici și a resurselor de apă, a valorii monumentelor naturii și ariilor protejate.

Galerie foto