Comunicarea privind schimbările climatice și acțiunile de inspirație
Comunicarea privind schimbările climatice și acțiunile de inspirație

Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă, a editat broșura informativă "Comunicarea privind schimbările climatice și acțiunile de inspirație în Republica Moldova", care va ajuta la dezvoltarea inițiativelor de implicare a populaţiei, îndeosebi a tinerilor şi femeilor, în ceea ce privește realitatea schimbărilor climatice prin informare, și crearea consensului științific în jurul cauzelor, si încurajarea schimbării de comportament a modului în care schimbările climatice sunt abordate în Republica Moldova. Ca materiale de bază pentru această broşură au servit rezultatele Concursului Naţional de eseuri şi desene „Acţionează asupra CO2”, care a fost desfăşurat în perioada 1- 31 august 2017, în cadrul Proiectului GEF/UNEP „Republica Moldova: Pregătirea Comunicării Naționale Patru și a Primului Raport Bienal Revăzut în cadrul Convenției Cadru a Organizației Națiunilor Unite Pentru Schimbarea Climei.

AFPMDD a desfăşurat trei ateliere de lucru cu genericul "Comunicarea privind schimbările climatice și acțiunile de inspirație în Republica Moldova", cu scopul de a spori gradul de conștientizare a populaţiei prin comunicarea creativă privind schimbările climatice la Bălţi, cu participarea profesorilor, tinerilor și reprezentanţi ai ONG-urilor din Bălţi, Făleştii Noi, Edineţ, Briceni, Drochia, Viişoara, Edineţ, Glodeni. La Chișinău un grup de ecologiști-sufletiști de la instituțiile de învățământ din Hulboaca, Chișinău, Bahmut, Călărași, Ciocîlteni, Orhei, Temeleuți, Călărași, Grozești, Nisporeni, Rădenii-Vechi, Ungheni, Romănești, Strășeni, Călărași, Chișinău, împreună cu echipa AFPMDD au discutat despre comunicarea creativă privind stoparea şi adaptarea la schimbările climatice. La Ştefan Vodă, echipa AFPMDD, împreună cu dna Galina Iuraș, director-adjunct la Direcția de Învățământ Ștefan Vodă au discutat cu profesorii și tinerii din localitățile: Ermoclia, Slobozia, Antoneşti, Copceac, Purcari, Răscăieţi, Talmaza, Ştefăneşti, or Ștefan Vodă despre comunicarea creativă privind stoparea şi adaptarea la schimbările climatice.

 

La atelierele de lucru am discutat despre trei aspecte-cheie pentru comunicarea cu privire la schimbările climatice care să fie pe deplin înţelese de către public:

1.    Comunicarea cu un limbaj, o metafora și o analogie corespunzătoare

2.    Comunicarea schimbărilor climatice vii prin imagini vizuale și scenarii experimentale

3.    Transmiterea mesajelor privind schimbările climatice prin persoane sau grupuri de încredere

Galerie foto