Proiectul “Trofeul Școala Verde”

În septembrie 2012 – iunie 2013 AFPMDD a desfășurat un proiect pentru sprijinirea instituţiilor de învăţământ preuniversitar (25 de şcoli din suburbiile municipiului Chişinău) în direcţia abordării cu succes a unui management ecologic, bazat pe principiile dezvoltării durabile. În cadrul proiectului au fost elaborate pliantului „Compostul – cea mai bună hrană pentru grădina ta” și lucrarea „Caietul Profesorului”. De asemenea, au fost organizat un seminar cu 25 de profesori din instituţiile de învăţământ din suburbiile mun. Chișinău și mai multe ore ecologice în aceste şcoli. AFPMDD a furnizat material pentru crearea instalaţiilor pentru compostarea deşeurilor vegetale, în 4 şcoli din municipiul Chişinău. Inspectoratul Ecologic de Stat din Fondul Ecologic Municipal Chişinău a finațat acest proiect.

Galerie foto