Proiectul “Să îngrijim râuleţele mici împreună cu beneficiarii lor!”

Titlul proiectului :

„Să îngrijim râuleţele mici împreună cu beneficiarii lor!”

 Coordonator de proiect: Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD)

Partener de proiect: Mişcarea Ecologistă din Moldova (MEM), Revista „Natura”

Durata: 6 luni ( iunie – decembrie 2011)

Finanţatori: Fondul Ecologic Naţional

Colaboratori: Direcţiile de învăţământ din raioanele Glodeni, Făleşti şi Râşcani; Agenţiile Ecologice din Glodeni, Făleşti şi Râşcani; Centrele de Sănătate Publică din Glodeni, Făleşti şi Râşcani; Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Scopul: Scopul general al proiectului este de a contribui la reabilitarea ecologică a râului Camenca şi îmbunătăţirea calităţii apei potabile.

Obiectivele proiectului:

Evaluarea stării ecologice a râului Camenca;

Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor şi comunităţilor riverane pentru reabilitarea şi protejarea râului Camenca;

Crearea Comitetului de Bazin al râului Camenca; Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Bazin al Râului Camenca;

Elaborarea Planului de Management al râului Camenca;

Desfăşurarea unui program de educaţie ecologică cu tinerii;

Informarea populaţiei locale despre starea ecologică a râului Camenca;

Elaborarea şi editarea materialelor informaţional-educativ-instructive.

 Activităţile proiectului

Evaluarea stării ecologice a bazinului râului Camenca, determinarea calităţii apei şi dezvoltarea Planului deManagement a râului, stabilirea stării actuale a monumentelor naturii şi ariilor protejate din aceste regiuni, prindesfăşurarea expediţiei ecologice pe afluentul Camenca de la izvor până la vărsarea lui în Prut.

Dezvoltarea capacităţilor şi autorităţilor şi comunităţilor riverane pentru reabilitarea şi protejarea râuluiCamenca, inclusiv crearea Comitetului de Bazin al râului Camenca şi elaborarea Regulamentul de organizareşi funcţionare a Comitetului de Bazin al Râului Camenca.

Informarea populaţiei locale din localităţile: Borosenii Noi, Pârjota, Cucuieţii-Vechi, Alexandreşti, Cucuieţii-Noi, Camenca, Moleşti, Buteşti, Cobani, Balatina, Cuhneşti, Moara Domnească, Viişoara, Chetruş, Călineşti,Hânceşti, Pruteni despre starea de mediu a râului Camenca

Elaborarea şi editarea seturilor de materiale informative.

Educaţia ecologică prin organizarea expediţiei ecoturistice cu participarea tinerilor din localităţile situate în BHCamenca.

Mediatizarea proiectului.Rezultate:

Crearea Comitetului de Bazin Camenca;

Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Bazin al Râului Camenca;

Elaborarea Planului de Management al râului Camenca;

Conştientizarea de către populaţia şi administraţia locală a importanţei ocrotirii şi îngrijirii râurilor mici şia resurselor de apă, a valorii monumentelor naturii şi ariilor protejate din teritoriul dat, valorificarea lor înscopuri educative şi ecoturistice. Obţinerea acestui rezultat se va reflecta atât prin reacţia populaţiei în cadrulîntrunirilor realizate la faţa locului, cât şi prin sondaje de opinie ad-hoc;

Schimbarea atitudinii comunităţilor şi autorităţilor locale fata de starea actuala a râurilor mici, a resurseloracvatice, a biodiversităţii şi monumentelor naturii şi a ariilor protejate din regiune. Acest rezultat va putea fievaluat prin deciziile şi acţiunile concrete ale reprezentanţilor autorităţilor locale în etapa imediat următoareîncheierii expediţiilor.

Îmbunătăţirea calităţii mediului în zonă şi în primul rând a stării actuale a râurilor mici, a monumentelor naturiişi a ariilor protejate.

Galerie foto