Proiectul “Turismului rural şi ecologic – o şansă de supravieţuire a comunităţilor rurale”

“Turismului rural şi ecologic – o şansă de supravieţuire a comunităţilor rurale”

finanţat de către PNUD-Moldova în cadrul proiectului “Dezvoltarea durabilă a turismului”

Scopul proiectului:

Informarea şi conştientizarea autorităţilor publice locale şi a publicului cu privire la valoarea patrimoniului natural şi cultural-istoric din raionul Orhei şi din localităţile învecinate. Implicarea tineretului în dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale din raionul Orhei prin organizarea unei expediţii turistice eco-rurale mobile cu un grup de 20-25 de elevi, adolescenţi şi studenţi selectaţi pe bază de concurs pe o perioadă de 14 zile, care împreună cu echipa de implementare vor participa la realizarea acestui proiect.

Obiective:

 • Sensibilizarea şi conştientizarea autorităţilor locale, populaţiei, ONG-urilor din regiune privind oportunitatea valorificării patrimoniului natural, cultural şi istoric în scopuri dezvoltării turismului rural şi ecologic;
 • Stimularea participaţiei publice în valorificarea potenţialului turistic în favoarea comunităţilor rurale;
 • Crearea şi dezvoltarea unei cooperări intersectoriale: autorităţi, ONG-uri, agropensiuni, agenţi economici;
 • Relansarea şi încurajarea activităţilor tradiţionale locale, prin furnizarea de informaţie către meşterii populari, administraţia publică locală, ONG-uri, proprietari, ecologişti, etc.

Activităţi:

 • Efectuarea expediţiei turistice ecorurale pe traseul Tabăra – Vatici – Curchi – Mana – Isacova – Furceni – Trebujeni, urmărindu-se evaluarea patrimoniului natural şi cultural-istoric, a obiectivelor cu potenţial turistic rural şi ecologic din această regiune;
 • Organizarea întâlnirilor cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi cu populaţia având ca temă „Beneficiile dezvoltării turismului rural şi ecologic”;
 • Elaborarea propunerilor de acţiuni concrete privind dezvoltarea turismului rural şi ecologic în regiunea dată;
 • Editarea materialelor informaţionale.

Rezultate:

 • Identificarea traseelor eco-rural turistice în această regiune, marcarea, amenajarea locurilor de campare;
 • Elaborarea propunerilor de implementare a activităţilor eco-rural turistice în zona dată care vor fi aduse la cunoştinţa organelor administrative locale şi organelor republicane în drept, responsabile de transpunerea lor în practica şi de politica de mediu, etc.
 • Se va încuraja formarea de grupe ecologice locale care vor monitoriza activitatea turiştilor, starea naturii şi se va promova organizarea în continuare de acţiuni concrete de ameliorare a mediului şi de conservare a obiectivelor identificate. Aceste grupuri vor deveni în viitor nuclee spre care va fi atrasă întreaga populaţie locală.

Galerie foto