Întrunirile cu primarii localităţilor situate în Bazinul Hidrografic Camenca din raioanele Făleşti şi Glodeni

La întrunirile cu primarii localităţilor situate în Bazinul Hidrografic Camenca din raioanele Făleşti şi Glodeni gazdele noastre au fost doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului Fălești şi domnul Ion LEUCĂ, președintele raionului Glodeni. Le mulţumim mult pentru găzduirea evenimentelor și deschiderea spre colaborare.

În cadrul acestor evenimente au fost propuși și selectați membrii Comitetului subbazinal Camenca din localitățile situate în BH Camenca din raioanele Făleşti şi Glodeni. A fost prezentată informaţia despre proiectul care urmează să fie implementate şu despre starea ecologică din BH Camenca.

Domnul Iurie Bejan a vorbit despre necesitatea elaborării Planului Integrat de Gestionare a BH Camenca, despre măsurile de implementare a documentelor de politici naționale în domeniul resurselor de apă și care include: a) evaluarea calității și a cantității resurselor de apă în cadrul districtului bazinului hidrografic; b) evaluarea riscului deficitului de apă, al secetei, al inundațiilor, al poluării și al eșecului barajelor din cadrul districtului bazinului hidrografic, evaluarea costurilor de prevenire, de reducere sau de atenuare a unor astfel de riscuri; c) identificarea zonelor din districtul bazinului hidrografic în care există risc de poluare din surse difuze; d) analiza ariilor protejate existente și a zonelor de protecție stabilite în conformitate cu legislația, identificarea necesității de stabilire a unor noi arii sau zone ori de modificare a celor existente; e) prioritățile folosinței speciale a apei, măsurile de abordare a riscurilor și a problemelor identificate la lit. b) şi c), standardele existente şi cele viitoare; alte aspecte relevante.

 Procedura de elaborare a planului, precum și procedura de revizuire a acestuia se stabilesc de către organul central al administrației publice în domeniul mediului și se aprobă de Guvern.

 Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic se revizuiește la fiecare 6 ani.

 La fel, dl Iurie Bejan a mai prezentat Studiul diagnostic al Bazinului Hidrografic Camenca (Elaborat conform Componentei A al Directivei Cadru a Apelor). Studiul este destinat efectuării unei descrieri de ansamblu a bazinului pilot Camenca, care include analiza caracteristicilor geografice, climatice, geologice, hidrologice și ecologice: Date generale ale bazinului Camenca; Relieful; Structura geologică; Condițiile hidrogeologice; Resursele de apă de suprafață; Condițiile climatice; Identificarea corpurilor de apă; Activitatea economică; Monitoringul apelor de suprafață; Monitoringul apelor subterane; Utilizarea apelor, etc

Doamna Ana Jeleapov a prezentat participanţilor la întrunire informaţia despre “Impactul Antropic asupra CORPURILOR DE APĂ din Bazinul hidrografic Camenca”: Aprecierea presiunii/impactului antropic asupra corpurilor de apă; Lista documentelor de referință; Clasificarea tipurilor de presiuni/impact antropic asupra corpurilor de apă; Starea resurselor de apă ale corpurilor de apă – râuri.

La fel a prezentat: Impactul antropic asupra regimului hidrologic al corpului de apă; Impactul antropic asupra regimului hidrologic al corpului de apă; Impactul antropic asupra regimului hidromorfologic al corpului de apă; Impactul antropic asupra regimului hidromorfologic al corpului de apă; Impactul antropic asupra calității apelor cauzat de poluarea punctiformă ( Impactul apelor uzate evacuate în corpurile de apă şi Evacuarea apelor uzate specifice sumare); Impactul antropic asupra calității apelor cauzat de poluarea difuză (Presiunea exercitată de terenurile agricole si de complexele zootehnice ); Calitatea apei în bazinul hidrografic Camenca; Evaluarea calității apei din regiunea Prutului de Mijloc; Evaluarea presiunii/impactului antropic  sumar; Exemplu de pașaport a corpului de apă, altă informaţie utilă.

Domnul Petru Bacal a prezentat un raport preliminar cu privire la Analiza economică a utilizării apei Proiect pilot Bazinul râului Camenca. A vorbit despre: METODOLOGIA STUDIULUI - Indicatorii la compartimentul Analiza Economică a utilizării resurselor de apă.  Indici de producție; Indici economico-financiari; Cadrul legal ce reglementează utilizarea şi administrarea resurselor de apă; Analiza Economică a utilizării resurselor de apă (Raport preliminar) Dinamica  oscilanta a  volumului de ape captate pe fonul unei tendințe generale negative, în special la apele de suprafață; Predominarea surselor subterane si majorarea semnificativă a ponderii acestora, cu excepția raionului Fălești; Dinamica volumului de ape utilizate în raioanele BH Camenca (per total și după surse de proveniență) - Conform rapoartelor Direcției Baziniere a Agenției Apele Moldovei, majoritatea apelor captate în BH Camenca sunt folosite în scopuri agricole, inclusiv p/u irigare, în scopuri menajere 16-17%, iar în scopuri tehnologice -10% (2016);  Majoritatea absolută a volumului de ape livrate de operatorii locali (primării, AUA, întreprinderi municipale) sunt indicate cu folosință agricolă, iar la IES – cu folosință menajeră; Dinamica  oscilanta a  volumului de ape utilizate pe fonul unei tendințe generale negative, în special la apele de suprafață folosite p/u irigare si la apele utilizate în scopuri tehnologice; Categoriile de folosință a resurselor de apă în raioanele BH Camenca (datele Apele Moldovei); Indicii de gospodărire a apelor de către utilizatorii primari în 2017 (datele IES); Secvențe din baza de date privind dinamica  volumului de ape captate, etc.

 

Întrunirea cu primarii din raionul Fălești

 

 

Întrunirea cu primarii din raionul Glodeni

 

 

2246 Vizualizări

Galerie foto