Întrunire de totalizare: Implicarea femeilor în gestionarea resurselor naturale

Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă(AFPMDD) în parteneriat cu OT Ştefan Vodă MEM şi AO Caroma Nord din Făleşti, a organizat azi, 25 iunie 2014, la Chişinău, întrunirea de totalizare ”Implicarea femeilor în gestionarea resurselor naturale”, în cadrul proiectului “Consolidarea şi angajarea femeilor din mediul rural în activităţi de protecţie a mediului înconjurător şi de gestionare a resurselor naturale”, implementat de către AFPMDD, cu suportul financiar acordat de către Guvernul Suediei, prin intermediul Programului SECTOR al Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est.

Acest proiect promovează participarea femeilor din mediul rural în procesul de gestionare a resurselor naturale, în procesul de participare la luarea deciziilor referitoare la protecţia mediului, la toate nivelele, de la consiliile locale şi până la nivel naţional şi regional prin: promovarea spiritului antreprenorial al femeilor în economia ecologică, facilitând accesul femeilor prin diseminarea de date, organizarea de ateliere de formare și elaborarea de măsuri menite să ajute femeile să concilieze viața privată cu viața profesională.

Proiectul urmărește să promoveze femeile din mediul rural ca lucrători profesioniști sau antreprenori, implicându-se în procesul de gestionare a resurselor naturale.

Întrunirea a fost organizată cu scopul de a prezenta importanţa participării femeilor la gestionarea resurselor naturale. Au fost prezentate rezultatele studiului efectuat printre femeile lideri din localităţile rurale (primari, antreprenori, pădurari, profesori, medici, etc), din zonele pilot: raionul Ştefan Vodă, Căuşeni, Făleşti şi Glodeni, pentru a afla punctele de vedere cu privire la dezvoltarea durabilă a comunităţii, inclusiv protecţia mediului, efectele schimbărilor climatice, etc.

La eveniment au participat dna Azizov Nighina, Șef al cabinetului Vicepreședintei Parlamentului, dna Palihovici Liliana, femei membre ale comitetelor raionale pentru gestionarea resurselor naturale din raioanele Căuşeni, Ștefan Vodă, Glodeni şi Făleşti, reprezentanţi ai APC, alte persoane interesate.

 

2897 Vizualizări

Galerie foto