Raport de activitate AFPMDD 2012

Raport de activitate pentru 2012

    Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă (AFPMDD) reprezintă o organizaţie republicană, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, care îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul R. Moldova, este înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 3549 din 22 martie 2006. Misiunea organizaţiei este de a contribui la promovarea şi dezvoltarea durabilă a R. Moldova în sferele socială, ecologică şi economică; la dezvoltarea legăturilor de cooperare a R. Moldova cu alte ţări, în domeniile ce ţin de protecţia mediului înconjurător.

 AFPMDD este membru:
–  al Alianţei „Pentru un Prut Curat”,
–  membru al Forumului de Mediu Dunărean,
–  membru al comitetului organizatoric „Ziua Pământului”.
–  membru al Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile a Forumului Parteneriatului Estic;
–  membru asociat al Consiliului Naţional pentru Participare pe lângă Primul-Ministru al R. Moldova;

În anul 2012 AFPMDD a finalizat implementarea proiectului “Să îngrijim râuleţele mici împreună cu beneficiarii lor”, finanţat de către Fondul Ecologic Naţional.

A implementat proiectul “TROFEUL ŞCOALA VERDE” – un program de educaţie ecologică întru sprijinirea instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Chişinău, în direcţia abordării cu succes a unui management ecologic, bazat pe principiile dezvoltării durabile, prin:

OBIECTIVE

 • Încurajarea respectului pentru valoarea intrinsecă a individului şi pentru mediul înconjurător.
 • Implicarea activă a elevilor şi a profesorilor în dezvoltarea unei societăţi durabile din punct de vedere ecologic.
 • Instruirea profesorilor şi a elevilor cum se elaborează şi se implementează un proiect de mediu, etc.
 • Formarea continuă a profesorilor vizând realizarea educaţiei ecologice.
 • Sensibilizarea şi cunoaşterea relaţiei dintre om şi natură din perspectiva socială, etică, estetică şi culturală, precum şi ecologică.

Rezultatele realizării proiectului.

-  Elaborarea şi editarea pliantului „Compostul – cea mai bună hrană pentru grădina ta”;
–  Elaborarea şi editarea lucrării „Caietul Profesorului”;
–  Deplasări în toate instituţiile de învăţământ din suburbiile mun. Chişinău pentru a discuta despre proiect şi despre organizarea seminarului cu profesori şi desfăşurarea ore ecologice în aceste şcoli.
–  Organizarea şi desfăşurarea seminarului cu profesorii din instituţiile de învăţământ care au confirmat că participă – sau înscris – 25 unităţi şcolare municipale;
–  Au fost instruiţi 25 de cadre didactice, care au primit certificate de participare.
–  Am desfăşurat ore ecologice în şcoli;
–  Am demarat acţiunea de compostare a deşeurilor verzi în două şcoli.
–  Şcolile au început să organizeze propriile activităţi ecologice.
–  AFPMDD a furnizat material pentru crearea instalaţiilor pentru compostarea deşeurilor vegetale, în 4 şcoli din municipiul Chişinău.
–  Au fost difuzate materiale informaţionale editate de Mişcarea Ecologistă din Moldova, de Ministerul Mediului, de revista Natura, de AFPMDD, de alte ONG-uri pentru bibliotecile şcolilor.

AFPMDD organizat:

 • Ora ecologică, Gimnaziul nr.99 din Trușeni;
 • Ora ecologică, Gimnaziul 77, din Cricova;
 • Ora ecologică, Liceul Teoretic Hyperion din Durlești;
 • Ora ecologică, Gimnaziul nr.102 din Brăila;
 • atelierul de lucru „Educație deschisă – oportunități de dezvoltare pentru Republica Moldova””;

Membrii AFPMDD au participat la întruniri naţionale:

-  La atelierul de lucru “Educaţia ecologică: o necesitate a prezentului şi a viitorului”, organizat de Grupul de Lucru Mediu, CNP;
–  La şedinţele Platformei Naţionale cu privire la Parteneriatul Estic;
–  La simpozionul științific internațional “Conservarea diversității plantelor”;
–  La seminarul național „Rețeaua Ecologică Națională – viziune, probleme, soluții”;
–  La întrevederea cu privire la Proiectul PNUD Moldova ”Reforma fiscală pentru mediu”;
–  La întrunirea cu Dirk Shuebel privind Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv dintre RM si UE;
–  La Seminarul de lansare a Proiectului “Planificarea Biodiversității la nivel Național în suportul implementării Planului Strategic al CDB 2011-2020 în Republica  Moldova”;
–  La Consultările publice: Proiectul Strategiei Naționale privind zonele umede;
–  La Masă rotundă cu organizații din societatea civilă în cadrul ciclului de consultări privind prioritățile și așteptările pentru asistența UE care urmează a fi acordate Republicii Moldova de către UE în perioada 2014-2020;
–  La atelierul de lucru “Educaţia ecologică: o necesitate a prezentului şi a viitorului”;
–  La întrunirea cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova “Asistența UE pentru consolidarea societății civile din R. Moldova”;

Membrii AFPMDD au participat la întruniri internaţionale:

 • Conferința internațională cu privire la managementul deşeurilor în Bazinul Mării Negre, Galați
 • Conferința Clean Water, Iași;
 • Forumul Societății Civile Parteneriatul Estic Stockholm, Suedia;

 

Galerie foto